Эмэгтэйчүүдийн өвчин

총 게시물 : 7

게시판 검색
질병정보 목록 - дугаар, гарчиг, файл, үзэлт, Үүсгэсэн огноо 정보 제공
дугаар гарчиг файл үзэлт Үүсгэсэн огноо
7 Умайн булчингийн хоргүй хавдар буюу миом 4035 2020.10.23
6 Умайн саркома 217 2020.10.23
5 Умайн салстын хорт хавдар (endometrial cancer) 425 2020.10.23
4 Умайн хорт хавдар (uterine cancer) 70 2020.10.23
3 Умайн хүзүүн хорт хавдар 881 2020.10.23
2 Өндгөвчний хорт хавдар 2732 2020.10.08
1 Умайн хүзүүний хорт хавдар 201 2020.07.28