Ходоод гэдэсний өвчин

총 게시물 : 6

게시판 검색
질병정보 목록 - дугаар, гарчиг, файл, үзэлт, Үүсгэсэн огноо 정보 제공
дугаар гарчиг файл үзэлт Үүсгэсэн огноо
6 Ходоодны ургацаг буюу полип (Gastric polyp) 1166 2020.10.23
5 Улаан хоолойн ахалаз (Esophageal achalasia) 1580 2020.10.23
4 Ходоодны хорт хавдар(gastric cancer) 6157 2020.10.22
3 Бүдүүн гэдэсний хорт хавдар (colorectal cancer) 1202 2020.10.22
2 Дурангийн аргаар салст хуулж, ходоодны хорт хавдрыг авах мэс ажилбар (endoscopic submucosal dissection;ESD) 117 2020.10.22
1 Нойр булчирхайн хорт хавдар 145 2020.07.28