순천향대학교 서울병원 순천향대학교 서울병원

Эмэгтэйчүүдийн тасаг

Профессор Ким Жон Шиг

Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдар болон умайн булчингийн хавдар, өндгөвчний хавдар, уйланхай, эндометриоз, умай болон үтрээний суулт гэх мэт хэвлийн дурангийн мэс засал, умайн дотуур дурангийн мэс засал, нэг зүсэлтэд хэвлийн дурангийн мэс засал, робот мэс засал

Профессор Ким Жон Шиг 사진

шинжээч

Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдар болон умайн булчингийн хавдар, өндгөвчний хавдар, уйланхай, эндометриоз, умай болон үтрээний суулт гэх мэт хэвлийн дурангийн мэс засал, умайн дотуур дурангийн мэс засал, нэг зүсэлтэд хэвлийн дурангийн мэс засал, робот мэс засал

언론보도

연도별에 따른 학력 사항을 나타낸 표

Эрдэм шинжилгээний ажил

    감사사연