순천향대학교 서울병원 순천향대학교 서울병원

Урологийн тасаг

Профессор Ким Жэ Хон

Шээх ялгаруулах тогтолцооны эмгэг / хамгийн бага зүсэлттэй(Хэвлийн дурангийн мэс засал болон робот мэс засал)/ түрүү булчирхайн эмгэг/ эрэгтэйчүүд

Профессор Ким Жэ Хон 사진

шинжээч

Шээх ялгаруулах тогтолцооны эмгэг / хамгийн бага зүсэлттэй(Хэвлийн дурангийн мэс засал болон робот мэс засал)/ түрүү булчирхайн эмгэг/ эрэгтэйчүүд

언론보도

연도별에 따른 학력 사항을 나타낸 표

Эрдэм шинжилгээний ажил

    감사사연