순천향대학교 서울병원 순천향대학교 서울병원

Чих хамар хоолойн тасаг

Профессор Ким Шин Э

Хамрын хөндийн өвчин эмгэг : Хамрын хэвийн бус ажиллагаатай холбоотой гоо сайхны мэс засал, хамрын хөндийн үрэвсэл дурангийн мэс засал, хамрын таславчны мэс засал, хурхиралт ба унтах үеийн амьсгалын доголдол, харшлын гаралтай хамрын салстын үрэвсэл, хүүхдийн гүйлсэн булчирхай болон аденоидын мэс засал (PITA), хамрын хөндий , хамрын дайвар хөндийн хавдар

Профессор Ким Шин Э 사진

шинжээч

Хамрын хөндийн өвчин эмгэг : Хамрын хэвийн бус ажиллагаатай холбоотой гоо сайхны мэс засал, хамрын хөндийн үрэвсэл дурангийн мэс засал, хамрын таславчны мэс засал, хурхиралт ба унтах үеийн амьсгалын доголдол, харшлын гаралтай хамрын салстын үрэвсэл, хүүхдийн гүйлсэн булчирхай болон аденоидын мэс засал (PITA), хамрын хөндий , хамрын дайвар хөндийн хавдар

언론보도

연도별에 따른 학력 사항을 나타낸 표

Эрдэм шинжилгээний ажил

    감사사연