순천향대학교 서울병원 순천향대학교 서울병원

Профессор Пён Буг Ян

Хүүхдийн харшлын эмгэг, хүүхдийн амьсгалын замын эмгэг

Профессор Пён Буг Ян 사진

шинжээч

Хүүхдийн харшлын эмгэг, хүүхдийн амьсгалын замын эмгэг

언론보도

연도별에 따른 학력 사항을 나타낸 표

Эрдэм шинжилгээний ажил

    감사사연