순천향대학교 서울병원 순천향대학교 서울병원

Эмэгтэйчүүдийн тасаг

Профессор И Жон Жэ

Эх, ургийн анагаах ухаан (эрсдэл өндөртэй жирэмслэлт, ургийн гажиг, удамшлын зөвөлгөө), умай, өндгөвчний эмгэгний дурангийн болон робот мэс засал

Профессор И Жон Жэ 사진

шинжээч

Эх, ургийн анагаах ухаан (эрсдэл өндөртэй жирэмслэлт, ургийн гажиг, удамшлын зөвөлгөө), умай, өндгөвчний эмгэгний дурангийн болон робот мэс засал

언론보도

연도별에 따른 학력 사항을 나타낸 표

Эрдэм шинжилгээний ажил

    감사사연