순천향대학교 서울병원 순천향대학교 서울병원

Хоол боловсруулах эрхтэн дотрын тасаг

Профессор Жан Же Ён

Элэгний өвчин эмгэг, цочмог ба архаг (В,С хэлбэрийн) вирус, элэгний хатуурал, элэгний хорт хавдар (элэгний артерийн судас бөглөх (DC bead, yttrium-90 resin microspheres), спирт тарих эмчилгээ, өндөр давтамжид радио абляци ажилбар, кибер найфийн эмчилгээ), улаан хоолойн ходоодны бүдүүрсэн судас боох, бөглөх дуран эмчилгээ, элэгний хэвлийн хэт авиан шинжилгээ (эхо), элэгний халдварт С вирус болон элэгний хорт хавдрын эмнэл зүйн судалгаа эмчилгээ, хорт бодис, эмийн хороос үүдсэн элэгний үрэвсэл, архины гаралтай элэгний үрэвсэл

Профессор Жан Же Ён 사진

шинжээч

Элэгний өвчин эмгэг, цочмог ба архаг (В,С хэлбэрийн) вирус, элэгний хатуурал, элэгний хорт хавдар (элэгний артерийн судас бөглөх (DC bead, yttrium-90 resin microspheres), спирт тарих эмчилгээ, өндөр давтамжид радио абляци ажилбар, кибер найфийн эмчилгээ), улаан хоолойн ходоодны бүдүүрсэн судас боох, бөглөх дуран эмчилгээ, элэгний хэвлийн хэт авиан шинжилгээ (эхо), элэгний халдварт С вирус болон элэгний хорт хавдрын эмнэл зүйн судалгаа эмчилгээ, хорт бодис, эмийн хороос үүдсэн элэгний үрэвсэл, архины гаралтай элэгний үрэвсэл

언론보도

연도별에 따른 학력 사항을 나타낸 표

Эрдэм шинжилгээний ажил

    감사사연