순천향대학교 서울병원 순천향대학교 서울병원

Цээжний хөндийн мэс заслын тасаг

Профессор Жан Вон Ху

Насан хүрэгчдийн зүрхний эмгэг, гол болон захын судасны эмгэг, хөлийн судасны бүдүүрэл, зүрх уушгины эмгэгийн үеийн цээжний хөндийн мэс засал, хонхорхой цээж болон шувуун цээж зэрэг цээжний төрөлхийн гажиг, зүрх шилжүүлэн суулгах, хүнд өвчтөний хяналт

Профессор Жан Вон Ху 사진

шинжээч

Насан хүрэгчдийн зүрхний эмгэг, гол болон захын судасны эмгэг, хөлийн судасны бүдүүрэл, зүрх уушгины эмгэгийн үеийн цээжний хөндийн мэс засал, хонхорхой цээж болон шувуун цээж зэрэг цээжний төрөлхийн гажиг, зүрх шилжүүлэн суулгах, хүнд өвчтөний хяналт

언론보도

연도별에 따른 학력 사항을 나타낸 표

Эрдэм шинжилгээний ажил

    감사사연