Эмчлүүлэгчид өгөх заавар

Руководство для пациентов

Сүн Чoн Хян Их сургуулийн эмнэлэг нь үйлчлүүлэгчдийн тав тух болонэмнэлэгтэй холбоотой мэдээллийн талаархи танилцуулга товхимол бэлдэн гаргасан. Энэ нь эмчилгээ хийлгэхээр ирсэн болон Солонгос улсад аялахаар ирсэн бүх хүмүүст зориулсан билээ.

Download