Амбулаторын мэдээлэл

  1. 1 Амбултор үзлэгийн шат дараалал
    Өмнөх эмнэлгээс авчирсан шинжилгээний хариу, онош, эмчийн бичиг баримтийг координаторт өгөх
  2. 2 Үзлэгийн цаг (координатортой холбогдож эмчийн үзлэгийн цаг баталгаажуулах) . 
  3. 3 Олон улсын төвд ирэх (орчуулагч координатортой уулзах - орос, монгол, казакстан, узбекстан, киргизстан, хятад хэл) .
  4. 4 Эмчийн үзлэг
  5. 5 Үзлэгийн дараа эмний жор буулгах, шинжилгээний хариу авах зэрэг (эмнэлэгт хэвтэх тохиолдолд шинжилгээний хариу шаардлагатай).
  6. 6 Төлбөр төлөх болон дараагийн үзлэгийн цаг авах (Хэвтэх тохиолдолд - эмнэлэгт хэвтэх тайлбар) .
  7. 7 Эм авах

СүнЧонХян их сургуулийн эмнэлэг нь хүнд өвчний чиглэлээр мэргэшсэн өндөр түвшний нэгдсэн эмнэлэг бөгөөд өвчтөнүүдэд эмнэлгийн чанартай үйлчилгээг үзүүлж байна.