Ирэхийн өмнө

Нийтдээ

Бичлэг : 11

게시판 검색

Мэдээж болно. Зээлийн картаар үйлчлүүлэх бол дансаа бэлэн мөнгөтэй, тооцоо хийх боломжтой гэдгээ шалгах хэрэгтэй. Зарим банкууд 1 сарын хугацаанд хэрэглэж болох хязгаар тогтоосон байдаг тул эмнэлгээс гарахдаа эмчилгээний төлбөр болон удаан хугацааны эмчилгээ хийлгэж байгаа үед танд асуудал тулгарч болзошгүй байдаг. Хэрвээ таны харилцагч банканд хязгаарлалт байгаа эсэхийг урьдчилан мэдээд координарт хэлбэл өдөр бүр эмнэлгийн төлбөрөө урьдчилж төлснөөр эмнэлгээс гарахад хязгаарлалт улмаас асуудал үүсэхгүй болно.