Толгой хүзүүний эмгэг

총 게시물 : 7

게시판 검색
질병정보 목록 - Дугаар, Гарчиг, файл, үзэлт, огноо 정보 제공
Дугаар Гарчиг файл үзэлт огноо
7 Хамрын дайвар хөндийн архаг үрэвсэл (Chronic sinusitis) 7 2021.01.22
6 Хамрын таславч муруйх 29 2021.01.22
5 Хамрын хөндийн ургацаг 16 2021.01.22
4 Бамбай булчирхайн хорт хавдар (Thyroid cancer) 5 2021.01.21
3 Тархи нугасны бүрхүүлийн хавдар (Meningioma) 43 2020.11.04
2 Төвөнхийн хорт хавдар (Laryngealo cancer) 115 2020.07.27
1 Өнчин тархины хавдар (Рituitary adenoma) 102 2020.07.27