Урологи

총 게시물 : 3

게시판 검색
질병정보 목록 - Дугаар, Гарчиг, файл, үзэлт, огноо 정보 제공
Дугаар Гарчиг файл үзэлт огноо
3 Түрүү булчирхайн томролт (Benign prostatic hyperplasia) 768 2021.01.22
2 Түрүү булчирхайн хорт хавдар (Prostate cancer) 668 2021.01.20
1 Давсагны хорт хавдар 101 2020.07.27