Зүрх судасны эмгэг

총 게시물 : 3

게시판 검색
질병정보 목록 - Дугаар, Гарчиг, файл, үзэлт, огноо 정보 제공
Дугаар Гарчиг файл үзэлт огноо
3 Зүрхний бах (Angina pectoris) 25 2021.01.22
2 Хэм алдалт (Arrhythmia) 120 2021.01.22
1 Артерийн судасны хатуурал (Аtherosclerosis) 350 2020.07.27