Толгой хүзүүний эмгэг

총 게시물 : 7

게시판 검색
질병정보 목록 - Дугаар, Гарчиг, файл, үзэлт, огноо 정보 제공
Дугаар Гарчиг файл үзэлт огноо
7 Хамрын дайвар хөндийн архаг үрэвсэл (Chronic sinusitis) 1645 2021.01.22
6 Хамрын таславч муруйх 1559 2021.01.22
5 Хамрын хөндийн ургацаг 570 2021.01.22
4 Бамбай булчирхайн хорт хавдар (Thyroid cancer) 2864 2021.01.21
3 Тархи нугасны бүрхүүлийн хавдар (Meningioma) 399 2020.11.04
2 Төвөнхийн хорт хавдар (Laryngealo cancer) 625 2020.07.27
1 Өнчин тархины хавдар (Рituitary adenoma) 3404 2020.07.27