Тархи, мэдрэлийн эмгэг

총 게시물 : 4

게시판 검색
질병정보 목록 - Дугаар, Гарчиг, файл, үзэлт, огноо 정보 제공
Дугаар Гарчиг файл үзэлт огноо
4 Нугасны хавдар (Spinal cord tumor) 334 2021.02.05
3 Тархины мэдрэлийн туслах эсийн хавдар (Glioma) 597 2021.02.01
2 Тархины судасны цүлхэн (Сerebral aneurysm) 3154 2021.01.27
1 Тархины хавдар 2467 2021.01.19