순천향대학교 부천병원 순천향대학교 부천병원

Эх барих эмэгтэйчүүдийн тасаг

Чон Сү Ху

Робот мэс засал, эмэгтэйчүүдийн хавдар (умайн хүзүүн өмөн, өндгөвчний хорт хавдар) шинжилгээ болон эмчилгээ, хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал, жирэмснээс хамгаалах мэргэжлийн клиник (жирэмснээс хамгаалах эм, ерөндөг, жирэмслэхээс хамгаалж яаралтай уух эм) умайн урвалтын оношлогоо эмчилгээ

Чон Сү Ху 사진

шинжээч

Робот мэс засал, эмэгтэйчүүдийн хавдар (умайн хүзүүн өмөн, өндгөвчний хорт хавдар) шинжилгээ болон эмчилгээ, хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал, жирэмснээс хамгаалах мэргэжлийн клиник (жирэмснээс хамгаалах эм, ерөндөг, жирэмслэхээс хамгаалж яаралтай уух эм) умайн урвалтын оношлогоо эмчилгээ

Мэргэшил, зэрэг

병원, 학교, 기타에 따른 내용을 나타낸 표
Эмэгтэйчүүдийн мэргэжилтэн эмч, эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын нарийн мэргэжилтэн эмч, дэд профессор

Эмэгтэйчүүдийн мэргэжилтэн эмч, эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын нарийн мэргэжилтэн эмч, дэд профессор

언론보도

연도별에 따른 학력 사항을 나타낸 표

Эрдэм шинжилгээний ажил

    감사사연