Гарын авлага

Руководство для пациентов

Сүн Чoн Хян Их сургуулийн эмнэлэг нь үйлчлүүлэгчдийн тав тух болон эмнэлэгтэй холбоотой мэдээллийн талаархи танилцуулга товхимол бэлдэн гаргалаа. Эмчилгээ хийлгэхээр ирсэн болон Солонгос Улсад аялахаар ирсэн бүх хүмүүст зориулсан болно.

Download