Амбулаторийн үзлэг


  1. 1 Үзүүлж байсан эмнэлгээсээ авч ирсэн магадлагаа, шинжилгээний хариугаа өгөх
  2. 2 Эмчийн үзлэгийн цагийг координатороор дамжуулан авах боломжтой
  3. 3 ОУ-ын хамтын ажиллагааны төвд ирэх (Хятад, Орос, Монгол хэл дээр орчуулгын үйлчилгээ)
  4. 4   Эмчийн үзлэг
  5. 5 Шинжилгээний хариу, уудаг эм зэрэг (эмнэлэгт хэвтэх хэрэгтэй бол
  6. 6 Төлбөр болон дараах үзлэгийн цаг авах (эмнэлэгт хэвтэх тайлбар)
  7. 7 Эм авах 

Сүн Чон Хян Их сургуулийн эмнэлэг нь хүнд өвчний чиглэлээр мэргэшсэн нэгдсэн эмнэлэг бөгөөд өвчтөнүүдэд дээд зэргийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлж байна.