Тархи, мэдрэлийн эмгэг

Нийт : 4

게시판 검색
질병정보 목록 - Дугаар, Гарчиг, файл, үзэлт, огноо 정보 제공
Дугаар Гарчиг файл үзэлт огноо
4 Нугасны хавдар (Spinal cord tumor) 5 2021.02.05
3 Тархины мэдрэлийн туслах эсийн хавдар (Glioma) 8 2021.02.01
2 Тархины судасны цүлхэн (Сerebral aneurysm) 7 2021.01.27
1 Тархины хавдар 13 2021.01.19